Proxima.as stavební společnost

certifikat

Systém řízení jakosti

Systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 byl certifikován již v roce 2001. V  roce 2009 naše společnost úspěšně přešla na systém řízení dle nově platné normy ČSN EN ISO 9001:2009.  V červnu 2015 jsme úspěšně absolvovali dozorový audit.
Systém řízení jakosti zaručuje vysokou kvalitu našich staveb.

 

certifikat

Systém environmentálního managementu

Systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 společnost úspěšně zavedla a certifikovala v červnu 2007.  V červnu 2015 proběhl dozorový audit.
Tímto deklarujeme zodpovědný přístup k životnímu prostředí, nakládání s odpady a neustálou snahu o snižování znečišťování životního prostředí.
 

certifikat

Systém managementu BOZP

V současné době mezinárodně nejuznávanější standard stanovující požadavky pro oblast BOZP - Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001:2008 byl v naší společnosti zaveden v roce 2009 a v roce 2015 byl úspěšně recertifikován.

Ssystematicky omezujeme rizika, která ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných naší činností.

 

 

Aktuální platné znění

08/2015 Politika jakosti, EMS a OHSAS.doc