Proxima.as stavební společnost

detail
Rekonstrukce Jůnova statku na objekt sociálních služeb
>

nahlednahlednahled

Jůnův statek - rekonstrukce

Informace o výstavbě

rozsah: 28,9 mil. Kč

doba realizace: 04.2007 - 01.2008

Investor

Fokus Praha, o.s.

Dolákova 274/536, Praha 8

Místo realizace

Jůnův statek, Sedlec u Líbeznic