Proxima.as stavební společnost

detail
<
GENOBANKA VÚRV

nahlednahlednahlednahled

GENOBANKA VÚRV, Praha 6 - Rekonstrukce a dostavba

Informace o výstavbě

rozsah: 18,8 mil. Kč

doba:     I.etapa: 07.2008 - 02.2009

             II.etapa: 03.2009 - 11.2009 

rekonstrukce a dostavba mrazíren pro uchovávání genetických vzorků rostlin

Investor

Výzkumný ústav rostlinné výroby

(Ministerstvo zemědělství ČR)

Místo realizace

VÚRV, Drnovská 507,  Praha 6 - Ruzyň