Proxima.as stavební společnost

detail
<
GENOBANKA VÚRV

nahlednahlednahlednahled

GENOBANKA VÚRV, Praha 6 - Rekonstrukce a dostavba

Informace o výstavbě

rozsah : 18,8 mil. Kč

doba :   I. etapa : 07. 2008 - 02. 2009

              II. etapa :  03.2009 - 11. 2009 

rekonstrukce a dostavba mrazíren pro uchovávání genetických vzorků rostlin

Investor

Výzkumný ústav rostlinné výroby

( Ministerstvo zemědělství ČR)

Místo realizace

VÚRV, Drnovská 507,  Praha 6 - Ruzyň