Proxima.as stavební společnost

detail
<
Sportovní areál ČVUT
>

nahlednahlednahlednahled

Novostavba - Sportovní areál ČVUT - Kotlářka

Informace o výstavbě

rozsah: 29,7 mil. Kč
doba realizace: 05.2001 - 10.2002

Investor

České vysoké učení technické v Praze - Rektorát
Zikova 4, Praha 6 - Dejvice

Místo realizace

Na Kotlářce 2303/7

Praha 6 - Dejvice