Proxima.as stavební společnost

detail
<
Laboratoře VŠCHT Praha 2018 - 2019
>

nahlednahlednahled

Rekonstrukce laboratoří VŠCHT, Praha 6, 2018 - 2019

Informace o výstavbě

Rekonstrukce 28 laboratoří

Celkový rozsah 91,2 mil Kč

Realizace: 08. 2018 - 04. 2019

 

Celkový rozsah Rekonstrukce laboratoří za období 2014 - 2019

95 laboratoří 

224,2 mil Kč

Investor

Vysoká škola chemicko - technologická v Praze

Technická 5, Praha 6

Místo realizace

Budova A a B, VŠCHT, Technická 5 a 3, Praha 6