Proxima.as stavební společnost

Jsme stavební společnost s bohatými zkušenostmi v oboru provádění pozemních staveb. Hlavní důraz klademe na pevné technické vedení staveb a kvalitní řemeslné zpracování.

Náš systém práce nám umožňuje garantovat vysokou kvalitu prováděných staveb a poskytovat nadstandardní záruky, to vše při dodržení příznivých cen pro investora a krátkých lhůtách výstavby.

Provádíme:


Rekonstrukce i novostavby.

Naše společnost důsledně uplatňuje systém řízení jakosti, systém environmentálního managementu a systém managmentu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Jsme nositeli certifikátů systému řízení jakosti ISO 9001 dle ČSN EN ISO 9001: 2016 pro provádění pozemních a průmyslových staveb, systému environmentálního managementu ISO 14001 dle ČSN EN ISO 14001: 2016 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001 dle ČSN ISO 45001: 2018.

Jsme odborný dodavatel SFŽP ČR (v rámci dotačních programů)
Jsme členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.