Profil společnosti

PROXIMA a.s. je stavební společnost s bohatými zkušenostmi v oboru provádění staveb. Hlavní důraz klademe na kvalitní technické vedení staveb a důslednou přípravu.

Náš systém práce, způsob vedení staveb a systém kontroly jakosti nám umožňuje garantovat vysokou kvalitu námi prováděných staveb a poskytovat nadstandardní záruky, to vše při dodržení příznivých cen pro investora a krátkých lhůt výstavby.

Provádíme rekonstrukce i novostavby

Stavební práce provádíme našimi pracovníky, speciální dodávky a práce PSV ve spolupráci s osvědčenými subdodavateli. Naše společnost disponuje potřebným vybavením pro realizaci staveb.

Pro realizaci výrobní dokumentace (projekt pro realizaci stavby, předvýrobní a výrobní příprava) máme vlastní projekční středisko  Stavby dokážeme zajistit včetně kompletní projektové dokumentace a inženýrské činnosti.

Veškeré činnosti provádíme kvalifikovanými pracovníky s použitím kvalitních a osvědčených materiálů. Naše společnost důsledně uplatňuje vlastní systém řízení jakosti, zajišťující vysokou kvalitu našich staveb.

Jsme nositeli certifikátů systému řízení jakosti ISO 9001 dle ČSN EN ISO 9001: 2016 pro provádění pozemních a průmyslových staveb, systému environmentálního managementu ISO 14001 dle ČSN EN ISO 14001: 2016 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001 dle ČSN ISO 45001: 2018.

Jsme členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Naše společnost dosahuje průměrně obratu kolem 100 mil. Kč. ročně.

Od roku 1997, kdy naše společnost provádí stavby, jsme dosáhli obratu více než 2 miliardy Kč.

Strategie společnosti

Proxima a.s. udržuje stabilní výši svých výkonů stavební výroby. Svojí činností se stále více dostává do podvědomí investorů i stavebních dodavatelů. Proxima a.s. působí jako dodavatel v oblasti občanských, bytových a průmyslových staveb v pozici generálního dodavatele. Podíl investorů soukromého a státního sektoru je na stavební výrobě společnosti zastoupen v dlouhodobém průměru vyrovnaně.

CÍLE PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2024

Pro zajištění další podnikatelské úspěšnosti je nezbytné:

 • dosažení obratu nad 100 mil. Kč
 • další zkvalitnění technického vedení staveb a zvýšení odbornosti pracovníků
 • udržení individuálního přístupu k zákazníkovi a korektnosti vztahů
 • větší proniknutí společnosti do podvědomí investorské veřejnosti
 • rozšíření okruhu zákazníků

Obchod

 • zlepšení informovanosti o naší činnosti
  zvýšením propagací i prezentací v průběhu staveb (inzerce, billboardy, internet)
 • příprava vlastní developerské činnosti vč.
  zajištění přiměřených investičních zdrojů
 • zvýšení vlastní akviziční činnosti ve veřejném
  i soukromém sektoru

Organizace a zařízení

 • důsledné prosazování systémů řízení ISO
  9001, ISO14001, ISO 45001,
 • pravidelné vyhodnocování jednotlivých staveb z hlediska provádění, přípravy, jakosti a nákladů

Kvalita

 • další zvýšení kontroly kvality formou průběžného interního auditu - udržení a posílení statutu společnosti, která provádí práce v nadstandardní kvalitě
 • zvýšení motivace ke kvalitní produkci vazbou na odměny pro vedení stavby - další faktor pro stanovení odměn mimo obratu a zisku

Lidské zdroje

 • dosažení vyváženosti kvality a flexibility nezávisle na provádění stavby
 • posílení technického vedení společnosti
 • zvýšení počtu kvalifikovaných dělníků
 • posílení sounáležitosti pracovníků se společností, prohloubení firemní kultury

Efektivnost

 • optimalizace strojně technologického vybavení - odprodej málo využívaných zařízení, dokoupení často používaných
 • důsledná realizace centrálního nákupu materiálu - omezení místních nákupů na minimum po projednání obchodních podmínek a prokázání efektivnosti (cena versus doprava)
 • nepřekročení stávající výše správní režie

Výroční zprávy, zprávy auditora, účetní závěrky

V Praze dne 15. dubna 2024

 

ing. Karel Chorvát 
člen správní rady

Zavřít vyhledávání

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.