Profil společnosti

PROXIMA a.s. je stavební společností s bohatými zkušenostmi v oboru provádění staveb. Hlavní důraz klademe na kvalitní technické vedení staveb a důslednou přípravu.

Náš systém práce, způsob vedení staveb a systém kontroly jakosti nám umožňuje garantovat vysokou kvalitu námi prováděných staveb a poskytovat nadstandardní záruky, to vše při dodržení příznivých cen pro investora a krátkých lhůt výstavby.

Provádíme rekonstrukce i novostavby

Stavební práce provádíme našimi pracovníky, speciální dodávky a práce PSV ve spolupráci s osvědčenými subdodavateli. Naše společnost disponuje potřebným vybavením pro realizaci staveb.

Pro realizaci výrobní dokumentace (projekt pro realizaci stavby, předvýrobní a výrobní příprava) máme vlastní projekční středisko a technické zkušenosti. Stavby umíme zajistit včetně kompletní projektové dokumentace a inženýrské činnosti.

Veškeré činnosti provádíme kvalifikovanými pracovníky s použitím kvalitních a osvědčených materiálů. Naše společnost důsledně uplatňuje vlastní systém řízení jakosti, zajišťující vysokou kvalitu našich staveb.

Jsme nositeli certifikátů systému řízení jakosti ISO 9001 dle ČSN EN ISO 9001: 2016 pro provádění pozemních a průmyslových staveb, systému environmentálního managementu ISO 14001 dle ČSN EN ISO 14001: 2016 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001 dle ČSN ISO 45001: 2018.

Jsme odborný dodavatel SFŽP ČR (v rámci dotačních programů).

Jsme členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Naše společnost dosahuje průměrně obratu kolem 100 mil. Kč. ročně.

Od roku 1997, kdy naše společnost provádí stavby, jsme dosáhli obratu více než 1,85 miliardy Kč.

Strategie společnosti

Proxima a.s. udržuje výši svých výkonů stavební výroby. Svojí činností se stále více dostává do podvědomí investorů i stavebních dodavatelů. Proxima a.s. působí jako dodavatel v oblasti občanských, bytových a průmyslových staveb, v pozici generálního dodavatele. Podíl investorů soukromého a státního sektoru je na stavební výrobě společnosti zastoupen vyrovnaně.

CÍLE PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU NA LÉTA 2020 - 2021

Pro zajištění další podnikatelské úspěšnosti je nezbytné:

 • dosažení obratu nad 100 mil. Kč
 • další zkvalitnění technického vedení staveb a zvýšení odbornosti pracovníků
 • udržení individuálního přístupu k zákazníkovi a korektnosti vztahů
 • větší proniknutí společnosti do podvědomí investorské veřejnosti
 • rozšíření okruhu zákazníků

Obchod

 • zlepšení informovanosti o naší činnosti
  zvýšením propagací i prezentací v průběhu staveb (inzerce, billboardy, internet)
 • zahájení vlastní developerské činnosti vč.
  zajištění přiměřených investičních zdrojů
 • zvýšení vlastní akviziční činnosti ve veřejném
  i soukromém sektoru

Organizace a zařízení

 • důsledné prosazování systémů řízení ISO
  9001, ISO14001, OHSAS 18001
 • dokončení přechodu na novou normu OHSAS 18001 - ČSN EN ISO 450001: 2018
 • pravidelné vyhodnocování jednotlivých staveb z hlediska provádění, přípravy, jakosti a nákladů

Kvalita

 • další zvýšení kontroly kvality formou průběžného interního auditu - udržení a posílení statutu společnosti, která provádí práce v nadstandardní kvalitě
 • zvýšení motivace ke kvalitní produkci vazbou na odměny pro vedení stavby - další faktor pro stanovení odměn mimo obratu a zisku

Lidské zdroje

 • dosažení vyváženosti kvality a flexibility nezávisle na provádění stavby
 • posílení technického vedení společnosti
 • zvýšení počtu kvalifikovaných dělníků
 • posílení sounáležitosti pracovníků se společností, prohloubení firemní kultury

Efektivnost

 • optimalizace strojně technologického vybavení - odprodej málo využívaných zařízení, dokoupení často používaných
 • důsledná realizace centrálního nákupu materiálu - omezení místních nákupů na minimum po projednání obchodních podmínek a prokázání efektivnosti (cena versus doprava)
 • nepřekročení stávající výše správní režie

Výroční zprávy, zprávy auditora, účetní závěrky

V Praze dne 7. dubna 2020

ing. Karel Chorvát
statutární ředitel

Zavřít vyhledávání

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.